ICF Operasyonel Standartlar

 • Programın başlığı

60 saatlik Breathing Mind Mindfulness Koçluk Programı

 • Genel program vizyonu ve hedefleri

Mindfulness Odaklı bir yaklaşım ile ICF Temel Yetkinliklerini temel alarak koçlar yetiştirmek.

 • Sınıfların / modüllerin / parçaların listesi

16 oturumluk online eğitim. 4 haftasonunda her oturum tam gün olarak kurgulanmıştır.

4 seans koçluk almak- 4 seans bireysel mentörlük almak - 6 seans grup mentörlüğü

Koçluk stajı ile koçluk düşünce formu doldurmak

Yaptığı 5 seansın ses kaydını almak

Mentörlüklerde ses kayıtlarını incelemek

 • Programda yer alan öğrenci iletişim saatlerinin sayısı

48 saat online, 12 saat koçluk ve ödevler ile toplam 60 saat.

 • Öğrenme hedefleri

ICF Temel Yetkinlikleri, Mindfulness yaklaşımı ve teorileri pratiğe dökebilmek.

 • Koçluk felsefesi / modeli / yaklaşımı

İntegral değerler ve Mindfulness

 • Kurs eğitmenlerinin listesi

Banu Çeçen (PCC)

 • Programın ne zaman ve nerede teslim edileceği tarihler ve yerler

Online olarak Zoom uygulaması üzerinden; 

 • Programda kullanılan dil

Türkçe

 • Program nasıl uygulanır?

Online

 • Amaçlanan katılımcılar

Mindfulness uygulayıcıları

 • Öğrenciler programa girmek için

David Cornwell ile online meditasyon derslerine ve inzivaya da katılmalıdır.